About

mamori_foto_profil_bila.jpg

Ondřej Stára graduated in biomedical engineering at ČVUT and is a student of the studio K.O.V. at the Prague Umprum. You can find his jewelry under the Mamori brand. The brand has been established in 2014 with his brother Martin, architect. Ondřej draws inspiration from Japanese aesthetics, abstraction, minimalism, modern city and technology. Notable influence on the brand has Ondřej’s fascination in nature, that he collects during his frequent trips.

Ondřej Stára, absolvent biomedicínského inženýrství na ČVUT a student ateliéru K.O.V. na Pražské Umprum. Šperky vyrábí pod značkou MAMORI, kterou založil v roce 2014 společně se svým bratrem Martinem, architektem. Značka čerpá inspiraci z Japonské estetiky, abstrakce, minimalismu, moderního města a technologií, nemalý vliv má na značku i Ondřejova fascinace detaily v přírodě, které sbírá během svých častých cest.

 

 

If you have any questions, don't hesitate to contact me.

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat.

stara.ondrej@gmail.com